iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iphone 11 pro max giá sỉ . iphone 11 64g 256g 512g . iphone 11 pro 64g 256g 512g . iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (diễm)
F5 giá mới 22/11

iphone 11 mỹ 1sim
64g đỏ _ new 17.500
64g đen   new ==
64g tím _ new 17.150
64g vàng new ==

64g xanh new 17.650
64g trắng new ==
128 xanh new 19.000

____________________________
iphone pro mỹ 1sim
64g vàng new ==
64g vàng new ==
256 xanh new ==
256 gold new acti 27.00
____________________________
iphone pro max mỹ 1sim
64g đen_ new ==
64g vàng new ==
64g xanh new ==
64g trắng new ==
_____
256 đen_ new 30.400
256 vàng new ==
256 xanh new 30.400
256 trắng new ==

____________________________
apple watch LL
mm40 v82 new 9200
mm40 v72 new ==
____________________________
iphone 11 za 2 sim
64g đỏ _ new ==
64g tím _ new 17.300
64g xanh new 17.800
64g trắng new ==
128 xanh new 19.000
____________________________
iphone pro za 2 sim
64g vàng new 24.250
64g xanh new ==
256 vàng new 28.100
256 xanh new ==
____________________________
iphone pro max za 2sim
64g đen_ new 26.400

64g vàng new ==
64g xanh new 26.500

64g trắng new 26.400
_____
256 đen_ new 30.400
256 vàng new 30.500
256 xanh new 30.600
256 trắng new 30.400
____________________________
iphone pro 1sim mỹ cũ
256 đen_ 99% ==
256 vàng 99% 26.600
256 trắng 99% ==
____________________________

iphone 7 LL 98% -300k
32 hồng trắng 99% 3.700
32 vàng đen _ 99% 3.900
____________________________
iphone x LL củ
64g trắng 95% 12.000
64g trắng 99% 12.5
00
____________________________
iphone x LL củ
256 trắng 98% 12.500
256 trắng 99% 13.000
_____________________________
iphone XS LL
256 gold 99% 15.000
_____________________________

Máy cũ thanh lý
M256 trắng wifi yếu 14.0
M256 đen full-mh liệt 13.0

____________________________
lưu ý : lẻ mua +500k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ màn hình bảo hành 3 ngày

mất imei ko bảo hành
tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999

____________________________
đặt hàng vui lòng gọi 0796070707 (bé diễm)
14 kinh dương vương p13 Q6

iphonegiasi.vn hotline 0943000999 mrs hậu
www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g